Kotimaisten kielten keskuksen nykysuomen sanalista (http://kaino.kotus.fi/sanat/nykysuomi/) takaperin aakkostettuna. Linkit vievät Kielitoimiston sanakirjaan.
Sanalista julkaistaan lisensseillä GNU LGPL (Lesser General Public License), EUPL v.1.1 (Euroopan unionin yleinen lisenssi) ja CC Nimeä 3.0 Muokkaamaton.

su

kurjimus
raakimus
surkimus
laiskimus
tutkimus
mediatutkimus
biopsiatutkimus
lukijatutkimus
mielentilatutkimus
nollatutkimus
markkinatutkimus
seurantatutkimus
otantatutkimus
seulontatutkimus
mielipidetutkimus
varjoainetutkimus
murretutkimus
sormenjälkitutkimus
kromosomitutkimus
unitutkimus
ultraäänitutkimus
mikroskooppitutkimus
esitutkimus
lapsivesitutkimus
pilottitutkimus
maantutkimus
rauhantutkimus
historiantutkimus
käsialantutkimus
riistantutkimus
kansanrunoudentutkimus
avaruudentutkimus
tulevaisuudentutkimus
kirjallisuudentutkimus
kansanperinteentutkimus
murteentutkimus
röntgentutkimus
kielentutkimus
merentutkimus
ydintutkimus
tyylintutkimus
lääkärintutkimus
lisensiaatintutkimus
kuulontutkimus
sanastontutkimus
suontutkimus
kotiseuduntutkimus
raamatuntutkimus
sydäntutkimus
metsäntutkimus
syöväntutkimus
nimistöntutkimus
työntutkimus
laboratoriotutkimus
sokkotutkimus
ulkotutkimus
hoitotutkimus
arkistotutkimus
galluptutkimus
miestutkimus
naistutkimus
poikittaistutkimus
yleistutkimus
pitkittäistutkimus
kaaostutkimus
rikostutkimus
kaksostutkimus
tilaustutkimus
tapaustutkimus
taloustutkimus
perustutkimus
avaruustutkimus
viljavuustutkimus
luettavuustutkimus
soveltuvuustutkimus
yritystutkimus
isyystutkimus
väitöstutkimus
kaikututkimus
sukututkimus
haastattelututkimus
irtosolututkimus
huippututkimus
mutututkimus
kyselytutkimus
syöpätutkimus
sisätutkimus
kenttätutkimus
väestötutkimus
vesistötutkimus
sallimus
sopimus
rajasopimus
urakkasopimus
lainasopimus
kauppasopimus
vapaakauppasopimus
vuokrasopimus
maanvuokrasopimus
kolmikantasopimus

su

hankintasopimus
aiesopimus
rasitesopimus
puitesopimus
kartellisopimus
tullisopimus
raamisopimus
termiinisopimus
gentlemannisopimus
kassakaappisopimus
oppisopimus
esisopimus
vuosisopimus
lisenssisopimus
vientisopimus
rauhansopimus
välirauhansopimus
vakiosopimus
valtiosopimus
roikkosopimus
runkosopimus
tulosopimus
aseleposopimus
verosopimus
virkaehtosopimus
toimiehtosopimus
avioehtosopimus
työehtosopimus
tavaranvaihtosopimus
avunantosopimus
ostosopimus
herrasmiessopimus
ammattilaissopimus
johdannaissopimus
yleissopimus
loitontamissopimus
vakauttamissopimus
tilaussopimus
liisaussopimus
panttaussopimus
kustannussopimus
taloussopimus
vakautussopimus
vakuutussopimus
luovutussopimus
hyökkäämättömyyssopimus
ystävyyssopimus
kauttakulkusopimus
ydinsulkusopimus
maksupalvelusopimus
maksusopimus
osamaksusopimus
yhtiösopimus
kiintiösopimus
perintösopimus
työsopimus
yhteistyösopimus
kurimus
parsimus
generalissimus
vaatimus
uhkavaatimus
palkkavaatimus
syytevaatimus
aluevaatimus
jälkivaatimus
roolivaatimus
minimivaatimus
kurssivaatimus
tutkintovaatimus
lunnasvaatimus
erikoisvaatimus
vähimmäisvaatimus
muutosvaatimus
korvausvaatimus
vahingonkorvausvaatimus
palkankorotusvaatimus
rangaistusvaatimus
kelpoisuusvaatimus
totuusvaatimus
pätevyysvaatimus
laatuvaatimus
pääsyvaatimus
aistimus
harha-aistimus
väriaistimus
kuuloaistimus
tasapainoaistimus
tuntoaistimus
hajuaistimus
makuaistimus
kipuaistimus
näköaistimus
lämpöaistimus
lakmus
helmus
katselmus
paraatikatselmus
loppukatselmus
kaitselmus