Esimerkkejä
 • perhevalmennusohjelma
 • puhelinneuvottelupöytä
 • tietotaitolento
 • puhetuulihaka
 • ikälopputilanne
 • avioliittovaltio
 • kenttäpostilähetystoimikunta
 • toimiupseeriaines
 • televisiokasvopaperi
 • punahehkudiodi
 • huumenuoriherra
 • halkokuutiometreittäin
 • toimituspaikkatilkku
 • kiinnelainahakemus