ps. Olen kehittymässä, uusinta monikot ja lukusanat. Koodi Githubissa, tämä on demo.Testisetti:

OIKEIN: 422 kpl VÄÄRIN: 2 kpl

* Translatiiviksi, inessiivissä, elatiivista, adessiivilla, ablatiivilta, allatiiville, abessiivitta, illatiiviin, partitiivia, essiivinä.

Sana Genetiivi Muut taivutusmuodot * Taivutukseen käytetty sana
VÄÄRIN varaus varauden
(po. varauksen)
varaudeksi
varaudessa
varaudesta
varaudella
varaudelta
varaudelle
varaudetta
varauteen
varautta
varautena
vapaus
VÄÄRIN yle yleen
(po. ylen)
yleeksi
yleessä
yleestä
yleellä
yleeltä
yleelle
yleettä
yleeseen
ylettä
yleenä
suikale
OIKEIN ahdas ahtaan ahtaaksi
ahtaassa
ahtaasta
ahtaalla
ahtaalta
ahtaalle
ahtaatta
ahtaaseen
ahdasta
ahtaana
ahdas
OIKEIN aie aikeen aikeeksi
aikeessa
aikeesta
aikeella
aikeelta
aikeelle
aikeetta
aikeeseen
aietta
aikeena
aie
OIKEIN aika ajan ajaksi
ajassa
ajasta
ajalla
ajalta
ajalle
ajatta
aikaan
aikaa
aikana
aika
OIKEIN aine aineen aineeksi
aineessa
aineesta
aineella
aineelta
aineelle
aineetta
aineeseen
ainetta
aineena
aine
OIKEIN aivot aivojen aivoiksi
aivoissa
aivoista
aivoilla
aivoilta
aivoille
aivoitta
aivoihin
aivoja
aivoina
aivot
OIKEIN akne aknen akneksi
aknessa
aknesta
aknella
aknelta
aknelle
aknetta
akneen
aknetta
akneena
akne
OIKEIN alaston alastoman alastomaksi
alastomassa
alastomasta
alastomalla
alastomalta
alastomalle
alastomatta
alastomaan
alastonta
alastomena
alaston
OIKEIN aloite aloitteen aloitteeksi
aloitteessa
aloitteesta
aloitteella
aloitteelta
aloitteelle
aloitteetta
aloitteeseen
aloitetta
aloiteena
osoite
OIKEIN alue alueen alueeksi
alueessa
alueesta
alueella
alueelta
alueelle
alueetta
alueeseen
aluetta
alueena
alue
OIKEIN alusta alustan alustaksi
alustassa
alustasta
alustalla
alustalta
alustalle
alustatta
alustaan
alustaa
alustana
alusta
OIKEIN amme ammeen ammeeksi
ammeessa
ammeesta
ammeella
ammeelta
ammeelle
ammeetta
ammeeseen
ammetta
ammeena
amme
OIKEIN ananas ananaksen ananakseksi
ananaksessa
ananaksesta
ananaksella
ananakselta
ananakselle
ananaksetta
ananakseen
ananaksesta
ananaksena
ananas
OIKEIN apila apilan apilaksi
apilassa
apilasta
apilalla
apilalta
apilalle
apilatta
apilaan
apilaa
apilana
apila
OIKEIN arki arjen arjeksi
arjessa
arjesta
arjella
arjelta
arjelle
arjetta
arkeen
arkea
arkena
arki
OIKEIN ase aseen aseeksi
aseessa
aseesta
aseella
aseelta
aseelle
aseetta
aseeseen
asetta
aseena
ase
OIKEIN asia asian asiaksi
asiassa
asiasta
asialla
asialta
asialle
asiatta
asiaan
asiaa
asiana
topografia
OIKEIN autonovi autonoven autonoveksi
autonovessa
autonovesta
autonovella
autonovelta
autonovelle
autonovetta
autonoveen
autonovea
autonovena
ovi
OIKEIN avaus avauksen avaukseksi
avauksessa
avauksesta
avauksella
avaukselta
avaukselle
avauksetta
avaukseen
avausta
avauksena
kuvaus
OIKEIN bakteeri bakteerin bakteeriksi
bakteerissa
bakteerista
bakteerilla
bakteerilta
bakteerille
bakteeritta
bakteeriin
bakteeria
bakteerina
bakteeri
OIKEIN banaani banaanin banaaniksi
banaanissa
banaanista
banaanilla
banaanilta
banaanille
banaanitta
banaaniin
banaania
banaanina
banaani
OIKEIN barbaari barbaarin barbaariksi
barbaarissa
barbaarista
barbaarilla
barbaarilta
barbaarille
barbaaritta
barbaariin
barbaaria
barbaarina
aari
OIKEIN betoni betonin betoniksi
betonissa
betonista
betonilla
betonilta
betonille
betonitta
betoniin
betonia
betonina
betoni
OIKEIN biisi biisin biisiksi
biisissä
biisistä
biisillä
biisiltä
biisille
biisittä
biisiin
biisiä
biisinä
poliisi
OIKEIN bisnes bisneksen bisnekseksi
bisneksessä
bisneksestä
bisneksellä
bisnekseltä
bisnekselle
bisneksettä
bisnekseen
bisneksestä
bisneksenä
bisnes
OIKEIN college collegen collegeksi
collegessa
collegesta
collegella
collegelta
collegelle
collegetta
collegeen
collegea
collegena
college
OIKEIN doping dopingin dopingiksi
dopingissa
dopingista
dopingilla
dopingilta
dopingille
dopingitta
dopingiin
dopingia
dopingina
doping
OIKEIN ehdokas ehdokkaan ehdokkaaksi
ehdokkaassa
ehdokkaasta
ehdokkaalla
ehdokkaalta
ehdokkaalle
ehdokkaatta
ehdokkaaseen
ehdokasta
ehdokkaana
rakas
OIKEIN elin elimen elimeksi
elimessä
elimestä
elimellä
elimeltä
elimelle
elimettä
elimeen
elintä
elimenä
elin
OIKEIN eläke eläkkeen eläkkeeksi
eläkkeessä
eläkkeestä
eläkkeellä
eläkkeeltä
eläkkeelle
eläkkeettä
eläkkeeseen
eläkettä
eläkkeenä
eläke
OIKEIN enemmistö enemmistön enemmistöksi
enemmistössä
enemmistöstä
enemmistöllä
enemmistöltä
enemmistölle
enemmistöttä
enemmistöön
enemmistöä
enemmistönä
enemmistö
OIKEIN energia energian energiaksi
energiassa
energiasta
energialla
energialta
energialle
energiatta
energiaan
energiaa
energiana
analogia
OIKEIN epätarkkuus epätarkkuuden epätarkkuudeksi
epätarkkuudessa
epätarkkuudesta
epätarkkuudella
epätarkkuudelta
epätarkkuudelle
epätarkkuudetta
epätarkkuuteen
epätarkkuutta
epätarkkuutena
lahjakkuus
OIKEIN esikisa esikisan esikisaksi
esikisassa
esikisasta
esikisalla
esikisalta
esikisalle
esikisatta
esikisaan
esikisaa
esikisana
kisa
OIKEIN filmi filmin filmiksi
filmissä
filmistä
filmillä
filmiltä
filmille
filmittä
filmiin
filmiä
filminä
filmi
OIKEIN haapa haavan haavaksi
haavassa
haavasta
haavalla
haavalta
haavalle
haavatta
haapaan
haapaa
haapana
napa
OIKEIN haku haun hauksi
haussa
hausta
haulla
haulta
haulle
hautta
hakuun
hakua
hakuna
haku
OIKEIN halko halon haloksi
halossa
halosta
halolla
halolta
halolle
halotta
halkoon
halkoa
halkona
rako
OIKEIN halpa halvan halvaksi
halvassa
halvasta
halvalla
halvalta
halvalle
halvatta
halpaan
halpaa
halpana
halpa
OIKEIN hanki hangen hangeksi
hangessa
hangesta
hangella
hangelta
hangelle
hangetta
hankeen
hankea
hankena
hanki
OIKEIN hauis hauiksen hauikseksi
hauiksessa
hauiksesta
hauiksella
hauikselta
hauikselle
hauiksetta
hauikseen
hauiksesta
hauiksena
hauis
OIKEIN hedelmä hedelmän hedelmäksi
hedelmässä
hedelmästä
hedelmällä
hedelmältä
hedelmälle
hedelmättä
hedelmään
hedelmää
hedelmänä
vaikutelma
OIKEIN henki hengen hengeksi
hengessä
hengestä
hengellä
hengeltä
hengelle
hengettä
henkeen
henkeä
henkenä
henki
OIKEIN herttuatar herttuattaren herttuattareksi
herttuattaressa
herttuattaresta
herttuattarella
herttuattarelta
herttuattarelle
herttuattaretta
herttuattaresen
herttuattaretta
herttuattarena
herttuatar
OIKEIN hiet hikien hieiksi
hieissä
hieistä
hieillä
hieiltä
hieille
hieittä
hikiin
hikiä
hikinä
hiet
OIKEIN hinta hinnan hinnaksi
hinnassa
hinnasta
hinnalla
hinnalta
hinnalle
hinnatta
hintaan
hintaa
hintana
vihanta
OIKEIN hirvas hirvaan hirvaaksi
hirvaassa
hirvaasta
hirvaalla
hirvaalta
hirvaalle
hirvaatta
hirvaaseen
hirvaasta
hirvaana
hirvas
OIKEIN hius hiuksen hiukseksi
hiuksessa
hiuksesta
hiuksella
hiukselta
hiukselle
hiuksetta
hiukseen
hiusta
hiuksena
hius
OIKEIN housut housujen housuiksi
housuissa
housuista
housuilla
housuilta
housuille
housuitta
housuihin
housutta
housuina
housut
OIKEIN huolto huollon huolloksi
huollossa
huollosta
huollolla
huollolta
huollolle
huollotta
huoltoon
huoltoa
huoltona
aalto
OIKEIN huone huoneen huoneeksi
huoneessa
huoneesta
huoneella
huoneelta
huoneelle
huoneetta
huoneeseen
huonetta
huoneena
aine
OIKEIN huopa huovan huovaksi
huovassa
huovasta
huovalla
huovalta
huovalle
huovatta
huopaan
huopaa
huopana
huopa
OIKEIN huume huumeen huumeeksi
huumeessa
huumeesta
huumeella
huumeelta
huumeelle
huumeetta
huumeeseen
huumetta
huumeena
hame
OIKEIN hyppy hypyn hypyksi
hypyssä
hypystä
hypyllä
hypyltä
hypylle
hypyttä
hyppyyn
hyppyä
hyppynä
hyppy
OIKEIN härkä härän häräksi
härässä
härästä
härällä
härältä
härälle
härättä
härkään
härkää
härkänä
härkä
OIKEIN iiris iiriksen iirikseksi
iiriksessä
iiriksestä
iiriksellä
iirikseltä
iirikselle
iiriksettä
iirikseen
iiriksestä
iiriksenä
iiris
OIKEIN insuliini insuliinin insuliiniksi
insuliinissa
insuliinista
insuliinilla
insuliinilta
insuliinille
insuliinitta
insuliiniin
insuliinia
insuliinina
insuliini
OIKEIN istuin istuimen istuimeksi
istuimessa
istuimesta
istuimella
istuimelta
istuimelle
istuimetta
istuimeen
istuinta
istuimena
istuin
OIKEIN jalas jalaksen jalakseksi
jalaksessa
jalaksesta
jalaksella
jalakselta
jalakselle
jalaksetta
jalakseen
jalaksesta
jalaksena
jalas
OIKEIN jauhe jauheen jauheeksi
jauheessa
jauheesta
jauheella
jauheelta
jauheelle
jauheetta
jauheeseen
jauhetta
jauheena
pahe
OIKEIN johto johdon johdoksi
johdossa
johdosta
johdolla
johdolta
johdolle
johdotta
johtoon
johtoa
johtona
pato
OIKEIN joukko joukon joukoksi
joukossa
joukosta
joukolla
joukolta
joukolle
joukotta
joukkoon
joukkoa
joukkona
joukko
OIKEIN joukkovoimat joukkovoimien joukkovoimiksi
joukkovoimissa
joukkovoimista
joukkovoimilla
joukkovoimilta
joukkovoimille
joukkovoimitta
joukkovoimiin
joukkovoimia
joukkovoimina
voimat
OIKEIN joukkue joukkueen joukkueeksi
joukkueessa
joukkueesta
joukkueella
joukkueelta
joukkueelle
joukkueetta
joukkueeseen
joukkuetta
joukkueena
alue
OIKEIN joukot joukkojen joukoiksi
joukoissa
joukoista
joukoilla
joukoilta
joukoille
joukoitta
joukkoihin
joukkoja
joukkoina
joukot
OIKEIN joule joulen jouleksi
joulessa
joulesta
joulella
joulelta
joulelle
jouletta
jouleen
joulea
joulena
joule
OIKEIN jouni jounin jouniksi
jounissa
jounista
jounilla
jounilta
jounille
jounitta
jouniin
jounia
jounina
uuni
OIKEIN juoni juonen juoneksi
juonessa
juonesta
juonella
juonelta
juonelle
juonetta
juoneen
juonta
juonena
juoni
OIKEIN jännite jännitteen jännitteeksi
jännitteessä
jännitteestä
jännitteellä
jännitteeltä
jännitteelle
jännitteettä
jännitteeseen
jännitettä
jänniteenä
osoite
OIKEIN jäte jätteen jätteeksi
jätteessä
jätteestä
jätteellä
jätteeltä
jätteelle
jätteettä
jäteeseen
jätettä
jäteenä
nyte
OIKEIN kahvi kahvin kahviksi
kahvissa
kahvista
kahvilla
kahvilta
kahville
kahvitta
kahviin
kahvia
kahvina
substantiivi
OIKEIN kaksisataa kahdensadan kahdeksisadaksi
kahdessasadassa
kahdestasadasta
kahdellasadalla
kahdeltasadalta
kahdellesadalle
kahdettasadatta
kahdensadan
kahdeasadaa
kahdenasadana
numeral
OIKEIN kampi kammen kammeksi
kammessa
kammesta
kammella
kammelta
kammelle
kammetta
kampeen
kampea
kampena
lampi
OIKEIN kanne kanteen kanteeksi
kanteessa
kanteesta
kanteella
kanteelta
kanteelle
kanteetta
kanteeseen
kannetta
kanteena
enne
OIKEIN kansanhuvi kansanhuvin kansanhuviksi
kansanhuvissa
kansanhuvista
kansanhuvilla
kansanhuvilta
kansanhuville
kansanhuvitta
kansanhuviin
kansanhuvia
kansanhuvina
huvi
OIKEIN kansi kannen kanneksi
kannessa
kannesta
kannella
kannelta
kannelle
kannetta
kanteen
kantta
kantena
kansi
OIKEIN kanta kannan kannaksi
kannassa
kannasta
kannalla
kannalta
kannalle
kannatta
kantaan
kantaa
kantana
kanta
OIKEIN karmi karmin karmiksi
karmissa
karmista
karmilla
karmilta
karmille
karmitta
karmiin
karmia
karmina
karmi
OIKEIN kasvain kasvaimen kasvaimeksi
kasvaimessa
kasvaimesta
kasvaimella
kasvaimelta
kasvaimelle
kasvaimetta
kasvaimeen
kasvainta
kasvaimena
kasvain
OIKEIN kasvi kasvin kasviksi
kasvissa
kasvista
kasvilla
kasvilta
kasville
kasvitta
kasviin
kasvia
kasvina
kasvi
OIKEIN katsaus katsauksen katsaukseksi
katsauksessa
katsauksesta
katsauksella
katsaukselta
katsaukselle
katsauksetta
katsaukseen
katsausta
katsauksena
katsaus
OIKEIN katve katveen katveeksi
katveessa
katveesta
katveella
katveelta
katveelle
katveetta
katveeseen
katvetta
katveena
katve
OIKEIN kaulus kauluksen kaulukseksi
kauluksessa
kauluksesta
kauluksella
kaulukselta
kaulukselle
kauluksetta
kaulukseen
kaulusta
kauluksena
kaulus
OIKEIN kaunis kauniin kauniiksi
kauniissa
kauniista
kauniilla
kauniilta
kauniille
kauniitta
kauniiseen
kauniista
kauniina
kaunis
OIKEIN kaupunki kaupungin kaupungiksi
kaupungissa
kaupungista
kaupungilla
kaupungilta
kaupungille
kaupungitta
kaupunkiin
kaupunkia
kaupunkina
vanki
OIKEIN keksi keksin keksiksi
keksissä
keksistä
keksillä
keksiltä
keksille
keksittä
keksiin
keksiä
keksinä
seksi
OIKEIN kengät kenkien kengiksi
kengissä
kengistä
kengillä
kengiltä
kengille
kengittä
kenkiin
kenkiä
kenkinä
kengät
OIKEIN kertomus kertomuksen kertomukseksi
kertomuksessa
kertomuksesta
kertomuksella
kertomukselta
kertomukselle
kertomuksetta
kertomukseen
kertomusta
kertomuksena
kertomus
OIKEIN kerääjä kerääjän kerääjäksi
kerääjässä
kerääjästä
kerääjällä
kerääjältä
kerääjälle
kerääjättä
kerääjään
kerääjää
kerääjänä
apaja
OIKEIN keskus keskuksen keskukseksi
keskuksessa
keskuksesta
keskuksella
keskukselta
keskukselle
keskuksetta
keskukseen
keskusta
keskuksena
keskus
OIKEIN kestit kestien kesteiksi
kesteissä
kesteistä
kesteillä
kesteiltä
kesteille
kesteittä
kesteihin
kestejä
kesteinä
siistit
OIKEIN ketjukuljetin ketjukuljettimen ketjukuljettimeksi
ketjukuljettimessa
ketjukuljettimesta
ketjukuljettimella
ketjukuljettimelta
ketjukuljettimelle
ketjukuljettimetta
ketjukuljettimeen
ketjukuljetinta
ketjukuljettimena
suodatin
OIKEIN kide kiteen kiteeksi
kiteessä
kiteestä
kiteellä
kiteeltä
kiteelle
kiteettä
kiteeseen
kidettä
kiteenä
sade
OIKEIN kieli kielen kieleksi
kielessä
kielestä
kielellä
kieleltä
kielelle
kielettä
kieleen
kieltä
kielenä
kieli
OIKEIN kierto kierron kierroksi
kierrossa
kierrosta
kierrolla
kierrolta
kierrolle
kierrotta
kiertoon
kiertoa
kiertona
kaarto
OIKEIN kiertue kiertueen kiertueeksi
kiertueessa
kiertueesta
kiertueella
kiertueelta
kiertueelle
kiertueetta
kiertueeseen
kiertuetta
kiertueena
alue
OIKEIN kiihtyvyys kiihtyvyyden kiihtyvyydeksi
kiihtyvyydessä
kiihtyvyydestä
kiihtyvyydellä
kiihtyvyydeltä
kiihtyvyydelle
kiihtyvyydettä
kiihtyvyyteen
kiihtyvyyttä
kiihtyvyytenä
vetvyys
OIKEIN kilpi kilven kilveksi
kilvessä
kilvestä
kilvellä
kilveltä
kilvelle
kilvettä
kilpeen
kilpeä
kilpenä
kilpi
OIKEIN kinkku kinkun kinkuksi
kinkussa
kinkusta
kinkulla
kinkulta
kinkulle
kinkutta
kinkkuun
kinkkua
kinkkuna
kinkku
OIKEIN kippo kipon kipoksi
kipossa
kiposta
kipolla
kipolta
kipolle
kipotta
kippoon
kippoa
kippona
kippo
OIKEIN kirjallisuus kirjallisuuden kirjallisuudeksi
kirjallisuudessa
kirjallisuudesta
kirjallisuudella
kirjallisuudelta
kirjallisuudelle
kirjallisuudetta
kirjallisuuteen
kirjallisuutta
kirjallisuutena
huokoisuus
OIKEIN kirkas kirkkaan kirkkaaksi
kirkkaassa
kirkkaasta
kirkkaalla
kirkkaalta
kirkkaalle
kirkkaatta
kirkkaaseen
kirkasta
kirkkaana
rakas
OIKEIN kiuas kiukaan kiukaaksi
kiukaassa
kiukaasta
kiukaalla
kiukaalta
kiukaalle
kiukaatta
kiukaaseen
kiukaasta
kiukaana
kiuas
OIKEIN kiusaus kiusauksen kiusaukseksi
kiusauksessa
kiusauksesta
kiusauksella
kiusaukselta
kiusaukselle
kiusauksetta
kiusaukseen
kiusausta
kiusauksena
kiusaus
OIKEIN kives kiveksen kivekseksi
kiveksessä
kiveksestä
kiveksellä
kivekseltä
kivekselle
kiveksettä
kivekseen
kiveksestä
kiveksenä
kives
OIKEIN kivi kiven kiveksi
kivessä
kivestä
kivellä
kiveltä
kivelle
kivettä
kiveen
kiveä
kivenä
kivi
OIKEIN koe kokeen kokeeksi
kokeessa
kokeesta
kokeella
kokeelta
kokeelle
kokeetta
kokeeseen
koetta
kokeena
koe
OIKEIN kohtu kohdun kohduksi
kohdussa
kohdusta
kohdulla
kohdulta
kohdulle
kohdutta
kohtuun
kohtua
kohtuna
kohtu
OIKEIN kokous kokouksen kokoukseksi
kokouksessa
kokouksesta
kokouksella
kokoukselta
kokoukselle
kokouksetta
kokoukseen
kokousta
kokouksena
kokous
OIKEIN kolari kolarin kolariksi
kolarissa
kolarista
kolarilla
kolarilta
kolarille
kolaritta
kolariin
kolaria
kolarina
aari
OIKEIN komitea komitean komiteaksi
komiteassa
komiteasta
komitealla
komitealta
komitealle
komiteatta
komiteaan
komiteaa
komiteana
korkea
OIKEIN kone koneen koneeksi
koneessa
koneesta
koneella
koneelta
koneelle
koneetta
koneeseen
konetta
koneena
aine
OIKEIN koneisto koneiston koneistoksi
koneistossa
koneistosta
koneistolla
koneistolta
koneistolle
koneistotta
koneistoon
koneistoa
koneistona
koneisto
OIKEIN kori korin koriksi
korissa
korista
korilla
korilta
korille
koritta
koriin
koria
korina
kori
OIKEIN kortisoni kortisonin kortisoniksi
kortisonissa
kortisonista
kortisonilla
kortisonilta
kortisonille
kortisonitta
kortisoniin
kortisonia
kortisonina
kortisoni
OIKEIN koru korun koruksi
korussa
korusta
korulla
korulta
korulle
korutta
koruun
korua
koruna
koru
OIKEIN kota kodan kodaksi
kodassa
kodasta
kodalla
kodalta
kodalle
kodatta
kotaan
kotaa
kotana
kota
OIKEIN koti kodin kodiksi
kodissa
kodista
kodilla
kodilta
kodille
koditta
kotiin
kotia
kotina
koti
OIKEIN kudos kudoksen kudokseksi
kudoksessa
kudoksesta
kudoksella
kudokselta
kudokselle
kudoksetta
kudokseen
kudoksesta
kudoksena
uros
OIKEIN kuitu kuidun kuiduksi
kuidussa
kuidusta
kuidulla
kuidulta
kuidulle
kuidutta
kuituun
kuitua
kuituna
kuitu
OIKEIN kukat kukkien kukiksi
kukissa
kukista
kukilla
kukilta
kukille
kukitta
kukkiin
kukkia
kukkina
kukat
OIKEIN kukka kukan kukaksi
kukassa
kukasta
kukalla
kukalta
kukalle
kukatta
kukkaan
kukkaa
kukkana
kukka
OIKEIN kulu kulun kuluksi
kulussa
kulusta
kululla
kululta
kululle
kulutta
kuluun
kulua
kuluna
taulu
OIKEIN kumpi kumman kummaksi
kummassa
kummasta
kummalla
kummalta
kummalle
kummatta
kumpaan
kumpaa
kumpana
kumpi
OIKEIN kunta kunnan kunnaksi
kunnassa
kunnasta
kunnalla
kunnalta
kunnalle
kunnatta
kuntaan
kuntaa
kuntana
suunta
OIKEIN kuorrute kuorrutteen kuorrutteeksi
kuorrutteessa
kuorrutteesta
kuorrutteella
kuorrutteelta
kuorrutteelle
kuorrutteetta
kuorrutteeseen
kuorrutetta
kuorrutteena
palaute
OIKEIN kuponki kupongin kupongiksi
kupongissa
kupongista
kupongilla
kupongilta
kupongille
kupongitta
kuponkiin
kuponkia
kuponkina
kuponki
OIKEIN kuppi kupin kupiksi
kupissa
kupista
kupilla
kupilta
kupille
kupitta
kuppiin
kuppia
kuppina
kuppi
OIKEIN kupu kuvun kuvuksi
kuvussa
kuvusta
kuvulla
kuvulta
kuvulle
kuvutta
kupuun
kupua
kupuna
apu
OIKEIN kusi kusen kuseksi
kusessa
kusesta
kusella
kuselta
kuselle
kusetta
kuseen
kusta
kusena
kusi
OIKEIN kuukausi kuukauden kuukaudeksi
kuukaudessa
kuukaudesta
kuukaudella
kuukaudelta
kuukaudelle
kuukaudetta
kuukauteen
kuukautta
kuukautena
kausi
OIKEIN kuume kuumeen kuumeeksi
kuumeessa
kuumeesta
kuumeella
kuumeelta
kuumeelle
kuumeetta
kuumeeseen
kuumetta
kuumeena
hame
OIKEIN kvartsi kvartsin kvartsiksi
kvartsissa
kvartsista
kvartsilla
kvartsilta
kvartsille
kvartsitta
kvartsiin
kvartsia
kvartsina
kvartsi
OIKEIN kyky kyvyn kyvyksi
kyvyssä
kyvystä
kyvyllä
kyvyltä
kyvylle
kyvyttä
kykyyn
kykyä
kykynä
kyky
OIKEIN kyljys kyljyksen kyljykseksi
kyljyksessä
kyljyksestä
kyljyksellä
kyljykseltä
kyljykselle
kyljyksettä
kyljykseen
kyljystä
kyljyksenä
kyljys
OIKEIN kylki kyljen kyljeksi
kyljessä
kyljestä
kyljellä
kyljeltä
kyljelle
kyljettä
kylkeen
kylkeä
kylkenä
kylki
OIKEIN kylpy kylvyn kylvyksi
kylvyssä
kylvystä
kylvyllä
kylvyltä
kylvylle
kylvyttä
kylpyyn
kylpyä
kylpynä
kylpy
OIKEIN kyntö kynnön kynnöksi
kynnössä
kynnöstä
kynnöllä
kynnöltä
kynnölle
kynnöttä
kyntöön
kyntöä
kyntönä
anto
OIKEIN kypsennys kypsennyksen kypsennykseksi
kypsennyksessä
kypsennyksestä
kypsennyksellä
kypsennykseltä
kypsennykselle
kypsennyksettä
kypsennykseen
kypsennystä
kypsennyksenä
kypsennys
OIKEIN käpy kävyn kävyksi
kävyssä
kävystä
kävyllä
kävyltä
kävylle
kävyttä
käpyyn
käpyä
käpynä
kylpy
OIKEIN kärsäkäs kärsäkkään kärsäkkääksi
kärsäkkäässä
kärsäkkäästä
kärsäkkäällä
kärsäkkäältä
kärsäkkäälle
kärsäkkäättä
kärsäkkääseen
kärsäkästä
kärsäkkäänä
rakas
OIKEIN käsi käden kädeksi
kädessä
kädestä
kädellä
kädeltä
kädelle
kädettä
käteen
kättä
kätenä
käsi
OIKEIN kätkö kätkön kätköksi
kätkössä
kätköstä
kätköllä
kätköltä
kätkölle
kätköttä
kätköön
kätköä
kätkönä
kätkö
OIKEIN käytäväpolitiikka käytäväpolitiikan käytäväpolitiikaksi
käytäväpolitiikassa
käytäväpolitiikasta
käytäväpolitiikalla
käytäväpolitiikalta
käytäväpolitiikalle
käytäväpolitiikatta
käytäväpolitiikkaan
käytäväpolitiikkaa
käytäväpolitiikkana
hoikka
OIKEIN käärme käärmeen käärmeeksi
käärmeessä
käärmeestä
käärmeellä
käärmeeltä
käärmeelle
käärmeettä
käärmeeseen
käärmettä
käärmeenä
käärme
OIKEIN köysi köyden köydeksi
köydessä
köydestä
köydellä
köydeltä
köydelle
köydettä
köyteen
köyttä
köytenä
tysi
OIKEIN lainoppi lainopin lainopiksi
lainopissa
lainopista
lainopilla
lainopilta
lainopille
lainopitta
lainoppiin
lainoppia
lainoppina
oppi
OIKEIN laite laitteen laitteeksi
laitteessa
laitteesta
laitteella
laitteelta
laitteelle
laitteetta
laitteeseen
laitetta
laiteena
osoite
OIKEIN lakka lakan lakaksi
lakassa
lakasta
lakalla
lakalta
lakalle
lakatta
lakkaan
lakkaa
lakkana
solakka
OIKEIN laku lakun lakuksi
lakussa
lakusta
lakulla
lakulta
lakulle
lakutta
lakuun
lakua
lakuna
laku
OIKEIN lammas lampaan lampaaksi
lampaassa
lampaasta
lampaalla
lampaalta
lampaalle
lampaatta
lampaaseen
lampaasta
lampaana
hammas
OIKEIN lampi lammen lammeksi
lammessa
lammesta
lammella
lammelta
lammelle
lammetta
lampeen
lampea
lampena
lampi
OIKEIN lanka langan langaksi
langassa
langasta
langalla
langalta
langalle
langatta
lankaan
lankaa
lankana
hanka
OIKEIN lapsi lapsen lapseksi
lapsessa
lapsesta
lapsella
lapselta
lapselle
lapsetta
lapseen
lasta
lapsena
lapsi
OIKEIN lasi lasin lasiksi
lasissa
lasista
lasilla
lasilta
lasille
lasitta
lasiin
lasia
lasina
lasi
OIKEIN lehdistö lehdistön lehdistöksi
lehdistössä
lehdistöstä
lehdistöllä
lehdistöltä
lehdistölle
lehdistöttä
lehdistöön
lehdistöä
lehdistönä
koneisto
OIKEIN lehti lehden lehdeksi
lehdessä
lehdestä
lehdellä
lehdeltä
lehdelle
lehdettä
lehteen
lehteä
lehtenä
lehti
OIKEIN leike leikkeen leikkeeksi
leikkeessä
leikkeestä
leikkeellä
leikkeeltä
leikkeelle
leikkeettä
leikkeeseen
leikettä
leikkeenä
tarvike
OIKEIN leikkaus leikkauksen leikkaukseksi
leikkauksessa
leikkauksesta
leikkauksella
leikkaukselta
leikkaukselle
leikkauksetta
leikkaukseen
leikkauksesta
leikkauksena
leikkaus
OIKEIN leikki leikin leikiksi
leikissä
leikistä
leikillä
leikiltä
leikille
leikittä
leikkiin
leikkiä
leikkinä
leikki
OIKEIN leipä leivän leiväksi
leivässä
leivästä
leivällä
leivältä
leivälle
leivättä
leipään
leipää
leipänä
leipä
OIKEIN letku letkun letkuksi
letkussa
letkusta
letkulla
letkulta
letkulle
letkutta
letkuun
letkua
letkuna
letku
OIKEIN liete lietteen lietteeksi
lietteessä
lietteestä
lietteellä
lietteeltä
lietteelle
lietteettä
lieteeseen
lietettä
lietteenä
liete
OIKEIN lihas lihaksen lihakseksi
lihaksessa
lihaksesta
lihaksella
lihakselta
lihakselle
lihaksetta
lihakseen
lihasta
lihaksena
lihas
OIKEIN liike liikkeen liikkeeksi
liikkeessä
liikkeestä
liikkeellä
liikkeeltä
liikkeelle
liikkeettä
liikkeeseen
liikettä
liikkeenä
tarvike
OIKEIN liikenne liikenteen liikenteeksi
liikenteessä
liikenteestä
liikenteellä
liikenteeltä
liikenteelle
liikenteettä
liikenteeseen
liikennettä
liikenteenä
enne
OIKEIN liikenneneuvos liikenneneuvoksen liikenneneuvokseksi
liikenneneuvoksessa
liikenneneuvoksesta
liikenneneuvoksella
liikenneneuvokselta
liikenneneuvokselle
liikenneneuvoksetta
liikenneneuvokseen
liikenneneuvoksesta
liikenneneuvoksena
uros
OIKEIN liikerata liikeradan liikeradaksi
liikeradassa
liikeradasta
liikeradalla
liikeradalta
liikeradalle
liikeradatta
liikerataan
liikerataa
liikeratana
pata
OIKEIN lintu linnun linnuksi
linnussa
linnusta
linnulla
linnulta
linnulle
linnutta
lintuun
lintua
lintuna
lintu
OIKEIN liuske liuskeen liuskeeksi
liuskeessa
liuskeesta
liuskeella
liuskeelta
liuskeelle
liuskeetta
liuskeeseen
liusketta
liuskeena
ruiske
OIKEIN lomake lomakkeen lomakkeeksi
lomakkeessa
lomakkeesta
lomakkeella
lomakkeelta
lomakkeelle
lomakkeetta
lomakkeeseen
lomaketta
lomakkeena
elke
OIKEIN loosi loosin loosiksi
loosissa
loosista
loosilla
loosilta
loosille
loositta
loosiin
loosia
loosina
loosi
OIKEIN louhos louhoksen louhokseksi
louhoksessa
louhoksesta
louhoksella
louhokselta
louhokselle
louhoksetta
louhokseen
louhoksesta
louhoksena
uros
OIKEIN lounas lounaan lounaaksi
lounaassa
lounaasta
lounaalla
lounaalta
lounaalle
lounaatta
lounaaseen
lounaasta
lounaana
lounas
OIKEIN lude luteen luteeksi
luteessa
luteesta
luteella
luteelta
luteelle
luteetta
luteeseen
ludetta
luteena
sade
OIKEIN luku luvun luvuksi
luvussa
luvusta
luvulla
luvulta
luvulle
luvutta
lukuun
lukua
lukuna
luku
OIKEIN luomi luomen luomeksi
luomessa
luomesta
luomella
luomelta
luomelle
luometta
luomeen
luomea
luomena
suomi
OIKEIN lupa luvan luvaksi
luvassa
luvasta
luvalla
luvalta
luvalle
luvatta
lupaan
lupaa
lupana
lupa
OIKEIN lupaus lupauksen lupaukseksi
lupauksessa
lupauksesta
lupauksella
lupaukselta
lupaukselle
lupauksetta
lupaukseen
lupauksesta
lupauksena
lupaus
OIKEIN lyhty lyhdyn lyhdyksi
lyhdyssä
lyhdystä
lyhdyllä
lyhdyltä
lyhdylle
lyhdyttä
lyhtyyn
lyhtyä
lyhtynä
lyhty
OIKEIN lähde lähteen lähteeksi
lähteessä
lähteestä
lähteellä
lähteeltä
lähteelle
lähteettä
lähteeseen
lähdettä
lähteenä
sade
OIKEIN lähtö lähdön lähdöksi
lähdössä
lähdöstä
lähdöllä
lähdöltä
lähdölle
lähdöttä
lähtöön
lähtöä
lähtönä
pato
OIKEIN lämmitys lämmityksen lämmitykseksi
lämmityksessä
lämmityksestä
lämmityksellä
lämmitykseltä
lämmitykselle
lämmityksettä
lämmitykseen
lämmitystä
lämmityksenä
lämmitys
OIKEIN lääke lääkkeen lääkkeeksi
lääkkeessä
lääkkeestä
lääkkeellä
lääkkeeltä
lääkkeelle
lääkkeettä
lääkkeeseen
lääkettä
lääkkeenä
elke
OIKEIN löytö löydön löydöksi
löydössä
löydöstä
löydöllä
löydöltä
löydölle
löydöttä
löytöön
löytöä
löytönä
löytö
OIKEIN markkina markkinan markkinaksi
markkinassa
markkinasta
markkinalla
markkinalta
markkinalle
markkinatta
markkinaan
markkinaa
markkinana
markkina
OIKEIN matto maton matoksi
matossa
matosta
matolla
matolta
matolle
matotta
mattoon
mattoa
mattona
pihatto
OIKEIN mekko mekon mekoksi
mekossa
mekosta
mekolla
mekolta
mekolle
mekotta
mekkoon
mekkoa
mekkona
joukko
OIKEIN mestaruus mestaruuden mestaruudeksi
mestaruudessa
mestaruudesta
mestaruudella
mestaruudelta
mestaruudelle
mestaruudetta
mestaruuteen
mestaruutta
mestaruutena
sisaruus
OIKEIN metsä metsän metsäksi
metsässä
metsästä
metsällä
metsältä
metsälle
metsättä
metsään
metsää
metsänä
kisa
OIKEIN mieli mielen mieleksi
mielessä
mielestä
mielellä
mieleltä
mielelle
mielettä
mieleen
mieltä
mielenä
kieli
OIKEIN mitta mitan mitaksi
mitassa
mitasta
mitalla
mitalta
mitalle
mitatta
mittaan
mittaa
mittana
aitta
OIKEIN mittari mittarin mittariksi
mittarissa
mittarista
mittarilla
mittarilta
mittarille
mittaritta
mittariin
mittaria
mittarina
aari
OIKEIN mopo mopon mopoksi
mopossa
moposta
mopolla
mopolta
mopolle
mopotta
mopoon
mopoa
mopona
mopo
OIKEIN morsian morsiamen morsiameksi
morsiamessa
morsiamesta
morsiamella
morsiamelta
morsiamelle
morsiametta
morsiameen
morsianta
morsiamena
morsian
OIKEIN muhennos muhennoksen muhennokseksi
muhennoksessa
muhennoksesta
muhennoksella
muhennokselta
muhennokselle
muhennoksetta
muhennokseen
muhennoksesta
muhennoksena
uros
OIKEIN muki mukin mukiksi
mukissa
mukista
mukilla
mukilta
mukille
mukitta
mukiin
mukia
mukina
muki
OIKEIN muoto muodon muodoksi
muodossa
muodosta
muodolla
muodolta
muodolle
muodotta
muotoon
muotoa
muotona
muoto
OIKEIN muovi muovin muoviksi
muovissa
muovista
muovilla
muovilta
muoville
muovitta
muoviin
muovia
muovina
muovi
OIKEIN murre murteen murteeksi
murteessa
murteesta
murteella
murteelta
murteelle
murteetta
murteeseen
murretta
murteena
kierre
OIKEIN muuri muurin muuriksi
muurissa
muurista
muurilla
muurilta
muurille
muuritta
muuriin
muuria
muurina
kuuri
OIKEIN myrkky myrkyn myrkyksi
myrkyssä
myrkystä
myrkyllä
myrkyltä
myrkylle
myrkyttä
myrkkyyn
myrkkyä
myrkkynä
myrkky
OIKEIN myrsky myrskyn myrskyksi
myrskyssä
myrskystä
myrskyllä
myrskyltä
myrskylle
myrskyttä
myrskkyyn
myrskkyä
myrskkynä
myrsky
OIKEIN mätä mädän mädäksi
mädässä
mädästä
mädällä
mädältä
mädälle
mädättä
mätään
mätää
mätänä
pata
OIKEIN määräys määräyksen määräykseksi
määräyksessä
määräyksestä
määräyksellä
määräykseltä
määräykselle
määräyksettä
määräykseen
määräystä
määräyksenä
määräys
OIKEIN naamari naamarin naamariksi
naamarissa
naamarista
naamarilla
naamarilta
naamarille
naamaritta
naamariin
naamaria
naamarina
naamari
OIKEIN nalle nallen nalleksi
nallessa
nallesta
nallella
nallelta
nallelle
nalletta
nalleen
nallea
nallena
nalle
OIKEIN narut narujen naruiksi
naruissa
naruista
naruilla
naruilta
naruille
naruitta
naruihin
naruja
naruina
narut
OIKEIN naulittu naulitun naulituksi
naulitussa
naulitusta
naulitulla
naulitulta
naulitulle
naulitutta
naulituun
naulittua
naulittuna
hattu
OIKEIN neste nesteen nesteeksi
nesteessä
nesteestä
nesteellä
nesteeltä
nesteelle
nesteettä
nesteeseen
nestettä
nesteenä
raaste
OIKEIN nukke nuken nukeksi
nukessa
nukesta
nukella
nukelta
nukelle
nuketta
nukkeen
nukkea
nukkena
nukke
OIKEIN näkö näön näöksi
näössä
näöstä
näöllä
näöltä
näölle
näöttä
näköön
näköä
näkönä
rako
OIKEIN näyte näytteen näytteeksi
näytteessä
näytteestä
näytteellä
näytteeltä
näytteelle
näytteettä
näyteeseen
näytettä
näyteenä
näyte
OIKEIN näyttelyvieras näyttelyvieraan näyttelyvieraaksi
näyttelyvieraassa
näyttelyvieraasta
näyttelyvieraalla
näyttelyvieraalta
näyttelyvieraalle
näyttelyvieraatta
näyttelyvieraaseen
näyttelyvieraasta
näyttelyvieraana
vieras
OIKEIN ohjaus ohjauksen ohjaukseksi
ohjauksessa
ohjauksesta
ohjauksella
ohjaukselta
ohjaukselle
ohjauksetta
ohjaukseen
ohjauksesta
ohjauksena
ohjaus
OIKEIN ohje ohjeen ohjeeksi
ohjeessa
ohjeesta
ohjeella
ohjeelta
ohjeelle
ohjeetta
ohjeeseen
ohjetta
ohjeena
ohje
OIKEIN ohjus ohjuksen ohjukseksi
ohjuksessa
ohjuksesta
ohjuksella
ohjukselta
ohjukselle
ohjuksetta
ohjukseen
ohjusta
ohjuksena
ohjus
OIKEIN oikeus oikeuden oikeudeksi
oikeudessa
oikeudesta
oikeudella
oikeudelta
oikeudelle
oikeudetta
oikeuteen
oikeutta
oikeutena
kalleus
OIKEIN olo olon oloksi
olossa
olosta
ololla
ololta
ololle
olotta
oloon
oloa
olona
valo
OIKEIN olosuhde olosuhteen olosuhteeksi
olosuhteessa
olosuhteesta
olosuhteella
olosuhteelta
olosuhteelle
olosuhteetta
olosuhteeseen
olosuhdetta
olosuhteena
sade
OIKEIN omenakota omenakodan omenakodaksi
omenakodassa
omenakodasta
omenakodalla
omenakodalta
omenakodalle
omenakodatta
omenakotaan
omenakotaa
omenakotana
kota
OIKEIN ommel ompeleen ompeleeksi
ompeleessa
ompeleesta
ompeleella
ompeleelta
ompeleelle
ompeleetta
ompeleeseen
ommelta
ompeleena
ommel
OIKEIN onki ongen ongeksi
ongessa
ongesta
ongella
ongelta
ongelle
ongetta
onkeen
onkea
onkena
onki
OIKEIN onnettomuus onnettomuuden onnettomuudeksi
onnettomuudessa
onnettomuudesta
onnettomuudella
onnettomuudelta
onnettomuudelle
onnettomuudetta
onnettomuuteen
onnettomuutta
onnettomuutena
onnettomuus
OIKEIN opas oppaan oppaaksi
oppaassa
oppaasta
oppaalla
oppaalta
oppaalle
oppaatta
oppaaseen
oppaasta
oppaana
saapas
OIKEIN ori oriin oriiksi
oriissa
oriista
oriilla
oriilta
oriille
oriitta
oriiheen
oria
orina
ori
OIKEIN ostos ostoksen ostokseksi
ostoksessa
ostoksesta
ostoksella
ostokselta
ostokselle
ostoksetta
ostokseen
ostoksesta
ostoksena
uros
OIKEIN ovi oven oveksi
ovessa
ovesta
ovella
ovelta
ovelle
ovetta
oveen
ovea
ovena
ovi
OIKEIN pahe paheen paheeksi
paheessa
paheesta
paheella
paheelta
paheelle
paheetta
paheeseen
pahetta
paheena
pahe
OIKEIN painiote painiotteen painiotteeksi
painiotteessa
painiotteesta
painiotteella
painiotteelta
painiotteelle
painiotteetta
painioteehen
painiotetta
painiotteena
tiedote
OIKEIN paiste paisteen paisteeksi
paisteessa
paisteesta
paisteella
paisteelta
paisteelle
paisteetta
paisteeseen
paistetta
paisteena
raaste
OIKEIN pakaste pakasteen pakasteeksi
pakasteessa
pakasteesta
pakasteella
pakasteelta
pakasteelle
pakasteetta
pakasteeseen
pakastetta
pakasteena
raaste
OIKEIN pakkaus pakkauksen pakkaukseksi
pakkauksessa
pakkauksesta
pakkauksella
pakkaukselta
pakkaukselle
pakkauksetta
pakkaukseen
pakkauksesta
pakkauksena
pakkaus
OIKEIN palaute palautteen palautteeksi
palautteessa
palautteesta
palautteella
palautteelta
palautteelle
palautteetta
palautteeseen
palautetta
palautteena
palaute
OIKEIN palle palteen palteeksi
palteessa
palteesta
palteella
palteelta
palteelle
palteetta
palteeseen
palletta
palteena
palle
OIKEIN panot panojen panoiksi
panoissa
panoista
panoilla
panoilta
panoille
panoitta
panoihin
panoja
panoina
panot
OIKEIN panta pannan pannaksi
pannassa
pannasta
pannalla
pannalta
pannalle
pannatta
pantaan
pantaa
pantana
vihanta
OIKEIN pappa papan papaksi
papassa
papasta
papalla
papalta
papalle
papatta
pappaan
pappaa
pappana
kappa
OIKEIN parta parran parraksi
parrassa
parrasta
parralla
parralta
parralle
parratta
partaan
partaa
partana
parta
OIKEIN pato padon padoksi
padossa
padosta
padolla
padolta
padolle
padotta
patoon
patoa
patona
pato
OIKEIN peite peitteen peitteeksi
peitteessä
peitteestä
peitteellä
peitteeltä
peitteelle
peitteettä
peitteeseen
peitettä
peiteenä
osoite
OIKEIN pelto pellon pelloksi
pellossa
pellosta
pellolla
pellolta
pellolle
pellotta
peltoon
peltoa
peltona
aalto
OIKEIN peluri pelurin peluriksi
pelurissa
pelurista
pelurilla
pelurilta
pelurille
peluritta
peluriin
peluria
pelurina
peluri
OIKEIN peräpeili peräpeilin peräpeiliksi
peräpeilissä
peräpeilistä
peräpeilillä
peräpeililtä
peräpeilille
peräpeilittä
peräpeiliin
peräpeiltä
peräpeilinä
peili
OIKEIN peräsuolisyöpä peräsuolisyövän peräsuolisyöväksi
peräsuolisyövässä
peräsuolisyövästä
peräsuolisyövällä
peräsuolisyövältä
peräsuolisyövälle
peräsuolisyövättä
peräsuolisyöpään
peräsuolisyöpää
peräsuolisyöpänä
huopa
OIKEIN pierut pierujen pieruiksi
pieruissa
pieruista
pieruilla
pieruilta
pieruille
pieruitta
pieruihin
pieruja
pieruina
pierut
OIKEIN pihti pihdin pihdiksi
pihdissä
pihdistä
pihdillä
pihdiltä
pihdille
pihdittä
pihtiin
pihtiä
pihtinä
pihti
OIKEIN piiras piiraan piiraaksi
piiraassa
piiraasta
piiraalla
piiraalta
piiraalle
piiraatta
piiraaseen
piiraasta
piiraana
koiras
OIKEIN piirre piirteen piirteeksi
piirteessä
piirteestä
piirteellä
piirteeltä
piirteelle
piirteettä
piirteeseen
piirrettä
piirteenä
kierre
OIKEIN pilkahdus pilkahduksen pilkahdukseksi
pilkahduksessa
pilkahduksesta
pilkahduksella
pilkahdukselta
pilkahdukselle
pilkahduksetta
pilkahdukseen
pilkahdusta
pilkahduksena
pilkahdus
OIKEIN piru pirun piruksi
pirussa
pirusta
pirulla
pirulta
pirulle
pirutta
piruun
pirua
piruna
piru
OIKEIN piste pisteen pisteeksi
pisteessä
pisteestä
pisteellä
pisteeltä
pisteelle
pisteettä
pisteeseen
pistettä
pisteenä
raaste
OIKEIN poika pojan pojaksi
pojassa
pojasta
pojalla
pojalta
pojalle
pojatta
poikaan
poikaa
poikana
poika
OIKEIN poikue poikueen poikueeksi
poikueessa
poikueesta
poikueella
poikueelta
poikueelle
poikueetta
poikueeseen
poikuetta
poikueena
alue
OIKEIN polte poltteen poltteeksi
poltteessa
poltteesta
poltteella
poltteelta
poltteelle
poltteetta
polteeseen
poltetta
polteena
polte
OIKEIN pommi pommin pommiksi
pommissa
pommista
pommilla
pommilta
pommille
pommitta
pommiin
pommia
pommina
pommi
OIKEIN porsas porsaan porsaaksi
porsaassa
porsaasta
porsaalla
porsaalta
porsaalle
porsaatta
porsaaseen
porsaasta
porsaana
porsas
OIKEIN pouta poudan poudaksi
poudassa
poudasta
poudalla
poudalta
poudalle
poudatta
poutaan
poutaa
poutana
pouta
OIKEIN povinen povisen poviseksi
povisessa
povisesta
povisella
poviselta
poviselle
povisetta
poviseen
povista
povisena
nainen
OIKEIN puhallin puhaltimen puhaltimeksi
puhaltimessa
puhaltimesta
puhaltimella
puhaltimelta
puhaltimelle
puhaltimetta
puhaltimeen
puhallinta
puhaltimena
sivellin
OIKEIN puhe puheen puheeksi
puheessa
puheesta
puheella
puheelta
puheelle
puheetta
puheeseen
puhetta
puheena
pahe
OIKEIN puku puvun puvuksi
puvussa
puvusta
puvulla
puvulta
puvulle
puvutta
pukuun
pukua
pukuna
luku
OIKEIN pulla pullan pullaksi
pullassa
pullasta
pullalla
pullalta
pullalle
pullatta
pullaan
pullaa
pullana
pulla
OIKEIN puolue puolueen puolueeksi
puolueessa
puolueesta
puolueella
puolueelta
puolueelle
puolueetta
puolueeseen
puoluetta
puolueena
alue
OIKEIN puriste puristeen puristeeksi
puristeessa
puristeesta
puristeella
puristeelta
puristeelle
puristeetta
puristeeseen
puristetta
puristeena
raaste
OIKEIN purje purjeen purjeeksi
purjeessa
purjeesta
purjeella
purjeelta
purjeelle
purjeetta
purjeeseen
purjetta
purjeena
purje
OIKEIN purkaus purkauksen purkaukseksi
purkauksessa
purkauksesta
purkauksella
purkaukselta
purkaukselle
purkauksetta
purkaukseen
purkauksesta
purkauksena
purkaus
OIKEIN purukumi purukumin purukumiksi
purukumissa
purukumista
purukumilla
purukumilta
purukumille
purukumitta
purukumiin
purukumia
purukumina
kumi
OIKEIN putkikassi putkikassin putkikassiksi
putkikassissa
putkikassista
putkikassilla
putkikassilta
putkikassille
putkikassitta
putkikassiin
putkikassia
putkikassina
lasi
OIKEIN puute puutteen puutteeksi
puutteessa
puutteesta
puutteella
puutteelta
puutteelle
puutteetta
puutteeseen
puutetta
puutteena
palaute
OIKEIN pylväs pylvään pylvääksi
pylväässä
pylväästä
pylväällä
pylväältä
pylväälle
pylväättä
pylvääseen
pylvästä
pylväänä
pylväs
OIKEIN pysähdys pysähdyksen pysähdykseksi
pysähdyksessä
pysähdyksestä
pysähdyksellä
pysähdykseltä
pysähdykselle
pysähdyksettä
pysähdykseen
pysähdystä
pysähdyksenä
pysähdys
OIKEIN pyörre pyörteen pyörteeksi
pyörteessä
pyörteestä
pyörteellä
pyörteeltä
pyörteelle
pyörteettä
pyörteeseen
pyörrettä
pyörteenä
kierre
OIKEIN päälys päälyksen päälykseksi
päälyksessä
päälyksestä
päälyksellä
päälykseltä
päälykselle
päälyksettä
päälykseen
päälystä
päälyksenä
päälys
OIKEIN pöksyt pöksyjen pöksyiksi
pöksyissä
pöksyistä
pöksyillä
pöksyiltä
pöksyille
pöksyittä
pökskyihin
pökskyjä
pökskyinä
pöksyt
OIKEIN pönttö pöntön pöntöksi
pöntössä
pöntöstä
pöntöllä
pöntöltä
pöntölle
pöntöttä
pönttöön
pönttöä
pönttönä
pihatto
OIKEIN pöytä pöydän pöydäksi
pöydässä
pöydästä
pöydällä
pöydältä
pöydälle
pöydättä
pöytään
pöytää
pöytänä
pöytä
OIKEIN raaste raasteen raasteeksi
raasteessa
raasteesta
raasteella
raasteelta
raasteelle
raasteetta
raasteeseen
raastetta
raasteena
raaste
OIKEIN raglette ragleten ragleteksi
ragletessa
ragletesta
ragletella
ragletelta
ragletelle
ragletetta
raglettehen
raglettea
raglettena
raglette
OIKEIN raikas raikkaan raikkaaksi
raikkaassa
raikkaasta
raikkaalla
raikkaalta
raikkaalle
raikkaatta
raikkaaseen
raikkasta
raikkaana
maineikas
OIKEIN rakas rakkaan rakkaaksi
rakkaassa
rakkaasta
rakkaalla
rakkaalta
rakkaalle
rakkaatta
rakkaaseen
rakasta
rakkaana
rakas
OIKEIN rakennus rakennuksen rakennukseksi
rakennuksessa
rakennuksesta
rakennuksella
rakennukselta
rakennukselle
rakennuksetta
rakennukseen
rakennusta
rakennuksena
rakennus
OIKEIN rakkaus rakkauden rakkaudeksi
rakkaudessa
rakkaudesta
rakkaudella
rakkaudelta
rakkaudelle
rakkaudetta
rakkauteen
rakkaudesta
rakkatena
rakkaus
OIKEIN rako raon raoksi
raossa
raosta
raolla
raolta
raolle
raotta
rakoon
rakoa
rakona
rako
OIKEIN rampa ramman rammaksi
rammassa
rammasta
rammalla
rammalta
rammalle
rammatta
rampaan
rampaa
rampana
kampa
OIKEIN ranneote ranneotteen ranneotteeksi
ranneotteessa
ranneotteesta
ranneotteella
ranneotteelta
ranneotteelle
ranneotteetta
ranneoteehen
ranneotetta
ranneotteena
tiedote
OIKEIN ranskan kieli ranskan kielen ranskan kieleksi
ranskan kielessa
ranskan kielesta
ranskan kielella
ranskan kielelta
ranskan kielelle
ranskan kieletta
ranskan kieleen
ranskan kielta
ranskan kielena
kieli
OIKEIN ranta rannan rannaksi
rannassa
rannasta
rannalla
rannalta
rannalle
rannatta
rantaan
rantaa
rantana
veranta
OIKEIN raskas raskaan raskaaksi
raskaassa
raskaasta
raskaalla
raskaalta
raskaalle
raskaatta
raskaaseen
raskasta
raskaana
raskas
OIKEIN raskaus raskauden raskaudeksi
raskaudessa
raskaudesta
raskaudella
raskaudelta
raskaudelle
raskaudetta
raskauteen
raskaudesta
raskautena
raskaus
OIKEIN rastas rastaan rastaaksi
rastaassa
rastaasta
rastaalla
rastaalta
rastaalle
rastaatta
rastaaseen
rastaasta
rastaana
rastas
OIKEIN rauhanen rauhasen rauhaseksi
rauhasessa
rauhasesta
rauhasella
rauhaselta
rauhaselle
rauhasetta
rauhaseen
rauhasta
rauhasena
rauhanen
OIKEIN reikä reiän reiäksi
reiässä
reiästä
reiällä
reiältä
reiälle
reiättä
reikään
reikää
reikänä
reikä
OIKEIN reki reen reeksi
reessä
reestä
reellä
reeltä
reelle
reettä
rekeen
rekeä
rekinä
reki
OIKEIN retki retken retkeksi
retkessä
retkestä
retkellä
retkeltä
retkelle
retkettä
retkeen
retkeä
retkenä
hetki
OIKEIN riita riidan riidaksi
riidassa
riidasta
riidalla
riidalta
riidalle
riidatta
riitaan
riitaa
riitana
riita
OIKEIN rikos rikoksen rikokseksi
rikoksessa
rikoksesta
rikoksella
rikokselta
rikokselle
rikoksetta
rikokseen
rikoksesta
rikoksena
uros
OIKEIN rinne rinteen rinteeksi
rinteessä
rinteestä
rinteellä
rinteeltä
rinteelle
rinteettä
rinteeseen
rinnettä
rinteenä
enne
OIKEIN ripe rippeen rippeeksi
rippeessä
rippeestä
rippeellä
rippeeltä
rippeelle
rippeettä
rippeeseen
ripettä
rippeenä
lape
OIKEIN roikale roikaleen roikaleeksi
roikaleessa
roikaleesta
roikaleella
roikaleelta
roikaleelle
roikaleetta
roikaleeseen
roikaletta
roikaleena
suikale
OIKEIN rokote rokotteen rokotteeksi
rokotteessa
rokotteesta
rokotteella
rokotteelta
rokotteelle
rokotteetta
rokoteehen
rokotetta
rokotteena
tiedote
OIKEIN rotu rodun roduksi
rodussa
rodusta
rodulla
rodulta
rodulle
rodutta
rotuun
rotua
rotuna
rotu
OIKEIN ruisku ruiskun ruiskuksi
ruiskussa
ruiskusta
ruiskulla
ruiskulta
ruiskulle
ruiskutta
ruiskuun
ruiskua
ruiskuna
ruisku
OIKEIN runsaus runsauden runsaudeksi
runsaudessa
runsaudesta
runsaudella
runsaudelta
runsaudelle
runsaudetta
runsauteen
runsautta
runsautena
runsaus
OIKEIN saaste saasteen saasteeksi
saasteessa
saasteesta
saasteella
saasteelta
saasteelle
saasteetta
saasteeseen
saastetta
saasteena
raaste
OIKEIN sairaala sairaalan sairaalaksi
sairaalassa
sairaalasta
sairaalalla
sairaalalta
sairaalalle
sairaalatta
sairaalaan
sairaalaa
sairaalana
kala
OIKEIN sairaus sairauden sairaudeksi
sairaudessa
sairaudesta
sairaudella
sairaudelta
sairaudelle
sairaudetta
sairauteen
sairautta
sairautena
vapaus
OIKEIN salaojat salaojien salaojiksi
salaojissa
salaojista
salaojilla
salaojilta
salaojille
salaojitta
salaojiin
salaojia
salaojina
ojat
OIKEIN sammal sammaleen sammaleeksi
sammaleessa
sammaleesta
sammaleella
sammaleelta
sammaleelle
sammaleetta
sammaleeseen
sammalta
sammaleena
sammal
OIKEIN sarja sarjan sarjaksi
sarjassa
sarjasta
sarjalla
sarjalta
sarjalle
sarjatta
sarjaan
sarjaa
sarjana
apaja
OIKEIN sees sekeen sekeeksi
sekeessä
sekeestä
sekeellä
sekeeltä
sekeelle
sekeettä
sekeneen
sekenestä
sekenenä
ies
OIKEIN selkä selän seläksi
selässä
selästä
selällä
selältä
selälle
selättä
selkään
selkää
selkänä
selkä
OIKEIN seutu seudun seuduksi
seudussa
seudusta
seudulla
seudulta
seudulle
seudutta
seutuun
seutua
seutuna
seutu
OIKEIN siemen siemenen siemeneksi
siemenessä
siemenestä
siemenellä
siemeneltä
siemenelle
siemenettä
siemeneen
siementä
siemenenä
siemen
OIKEIN sieni sienen sieneksi
sienessä
sienestä
sienellä
sieneltä
sienelle
sienettä
sieneen
sientä
sienenä
sieni
OIKEIN silakka silakan silakaksi
silakassa
silakasta
silakalla
silakalta
silakalle
silakatta
silakkaan
silakkaa
silakkana
solakka
OIKEIN silta sillan sillaksi
sillassa
sillasta
sillalla
sillalta
sillalle
sillatta
siltaan
siltaa
siltana
valta
OIKEIN sinä sinun sinuksi
sinussa
sinusta
sinulla
sinulta
sinulle
sinutta
sinun
sinua
sinuna
pronoun
OIKEIN sipuli sipulin sipuliksi
sipulissa
sipulista
sipulilla
sipulilta
sipulille
sipulitta
sipuliin
sipulia
sipulina
sipuli
OIKEIN sisin sisimen sisimeksi
sisimessä
sisimestä
sisimellä
sisimeltä
sisimelle
sisimettä
sisimeen
sisintä
sisimenä
sisin
OIKEIN sormikas sormikkaan sormikkaaksi
sormikkaassa
sormikkaasta
sormikkaalla
sormikkaalta
sormikkaalle
sormikkaatta
sormikkaaseen
sormikkasta
sormikkaana
maineikas
OIKEIN sotilas sotilaan sotilaaksi
sotilaassa
sotilaasta
sotilaalla
sotilaalta
sotilaalle
sotilaatta
sotilaaseen
sotilaasta
sotilaana
sotilas
OIKEIN stadion stadionin stadioniksi
stadionissa
stadionista
stadionilla
stadionilta
stadionille
stadionitta
stadioniin
stadionta
stadionina
stadion
OIKEIN substantiivi substantiivin substantiiviksi
substantiivissa
substantiivista
substantiivilla
substantiivilta
substantiiville
substantiivitta
substantiiviin
substantiivia
substantiivina
substantiivi
OIKEIN suhde suhteen suhteeksi
suhteessa
suhteesta
suhteella
suhteelta
suhteelle
suhteetta
suhteeseen
suhdetta
suhteena
sade
OIKEIN suihke suihkeen suihkeeksi
suihkeessa
suihkeesta
suihkeella
suihkeelta
suihkeelle
suihkeetta
suihkeeseen
suihketta
suihkeena
suihke
OIKEIN suihku suihkun suihkuksi
suihkussa
suihkusta
suihkulla
suihkulta
suihkulle
suihkutta
suihkuun
suihkua
suihkuna
suihku
OIKEIN sulatus sulatuksen sulatukseksi
sulatuksessa
sulatuksesta
sulatuksella
sulatukselta
sulatukselle
sulatuksetta
sulatukseen
sulatusta
sulatuksena
aivoitus
OIKEIN summeri summerin summeriksi
summerissa
summerista
summerilla
summerilta
summerille
summeritta
summeriin
summeria
summerina
summeri
OIKEIN sumute sumutteen sumutteeksi
sumutteessa
sumutteesta
sumutteella
sumutteelta
sumutteelle
sumutteetta
sumutteeseen
sumutetta
sumutteena
palaute
OIKEIN sumutin sumuttimen sumuttimeksi
sumuttimessa
sumuttimesta
sumuttimella
sumuttimelta
sumuttimelle
sumuttimetta
sumuttimeen
sumutinta
sumuttimena
suodatin
OIKEIN suopa suovan suovaksi
suovassa
suovasta
suovalla
suovalta
suovalle
suovatta
suopaan
suopaa
suopana
huopa
OIKEIN suotavuus suotavuuden suotavuudeksi
suotavuudessa
suotavuudesta
suotavuudella
suotavuudelta
suotavuudelle
suotavuudetta
suotavuuteen
suotavuutta
suotavuutena
tilavuus
OIKEIN susi suden sudeksi
sudessa
sudesta
sudella
sudelta
sudelle
sudetta
suteen
sutta
sutena
kausi
OIKEIN säde säteen säteeksi
säteessä
säteestä
säteellä
säteeltä
säteelle
säteettä
säteeseen
sädettä
säteenä
sade
OIKEIN säe säkeen säkeeksi
säkeessä
säkeestä
säkeellä
säkeeltä
säkeelle
säkeettä
säkeeseen
säettä
säkänä
tae
OIKEIN sähkö sähkön sähköksi
sähkössä
sähköstä
sähköllä
sähköltä
sähkölle
sähköttä
sähköön
sähköä
sähkönä
sähkö
OIKEIN säkkituoli säkkituolin säkkituoliksi
säkkituolissa
säkkituolista
säkkituolilla
säkkituolilta
säkkituolille
säkkituolitta
säkkituoliin
säkkituolia
säkkituolena
tuoli
OIKEIN tae takeen takeeksi
takeessa
takeesta
takeella
takeelta
takeelle
takeetta
takeeseen
taetta
takana
tae
OIKEIN taito taidon taidoksi
taidossa
taidosta
taidolla
taidolta
taidolle
taidotta
taitoon
taitoa
taitona
pato
OIKEIN taivas taivaan taivaaksi
taivaassa
taivaasta
taivaalla
taivaalta
taivaalle
taivaatta
taivaaseen
taivaasta
taivaana
hirvas
OIKEIN taklaus taklauksen taklaukseksi
taklauksessa
taklauksesta
taklauksella
taklaukselta
taklaukselle
taklauksetta
taklaukseen
taklauksesta
taklauksena
taklaus
OIKEIN taksi taksin taksiksi
taksissa
taksista
taksilla
taksilta
taksille
taksitta
taksiin
taksia
taksina
taksi
OIKEIN talous talouden taloudeksi
taloudessa
taloudesta
taloudella
taloudelta
taloudelle
taloudetta
talouteen
taloutta
taloutena
talous
OIKEIN tanssit tanssien tansseiksi
tansseissa
tansseista
tansseilla
tansseilta
tansseille
tansseitta
tansseihin
tansseja
tansseina
tanssit
OIKEIN tarjous tarjouksen tarjoukseksi
tarjouksessa
tarjouksesta
tarjouksella
tarjoukselta
tarjoukselle
tarjouksetta
tarjoukseen
tarjousta
tarjouksena
tarjous
OIKEIN tarve tarpeen tarpeeksi
tarpeessa
tarpeesta
tarpeella
tarpeelta
tarpeelle
tarpeetta
tarpeeseen
tarvetta
tarpeena
tarve
OIKEIN tasapeli tasapelin tasapeliksi
tasapelissa
tasapelista
tasapelilla
tasapelilta
tasapelille
tasapelitta
tasapeliin
tasapelia
tasapelina
peli
OIKEIN tauti taudin taudiksi
taudissa
taudista
taudilla
taudilta
taudille
tauditta
tautiin
tautia
tautina
tauti
OIKEIN tee teen teeksi
teessä
teestä
teellä
teeltä
teelle
teettä
teehen
teetä
teenä
tee
OIKEIN tehdas tehtaan tehtaaksi
tehtaassa
tehtaasta
tehtaalla
tehtaalta
tehtaalle
tehtaatta
tehtaaseen
tehdasta
tehtaana
ahdas
OIKEIN tekniikka tekniikan tekniikaksi
tekniikassa
tekniikasta
tekniikalla
tekniikalta
tekniikalle
tekniikatta
tekniikkaan
tekniikkaa
tekniikkana
hoikka
OIKEIN teko teon teoksi
teossa
teosta
teolla
teolta
teolle
teotta
tekoon
tekoa
tekona
teko
OIKEIN tennis tenniksen tennikseksi
tenniksessä
tenniksestä
tenniksellä
tennikseltä
tennikselle
tenniksettä
tennikseen
tenniksestä
tenniksenä
tennis
OIKEIN teos teoksen teokseksi
teoksessa
teoksesta
teoksella
teokselta
teokselle
teoksetta
teokseen
teoksesta
teoksena
uros
OIKEIN teroitin teroittimen teroittimeksi
teroittimessa
teroittimesta
teroittimella
teroittimelta
teroittimelle
teroittimetta
teroittimeen
teroitinta
teroittimena
suodatin
OIKEIN terrieri terrierin terrieriksi
terrierissä
terrieristä
terrierillä
terrieriltä
terrierille
terrierittä
terrieriin
terrieriä
terrierinä
terrieri
OIKEIN terve terveen terveeksi
terveessä
terveestä
terveellä
terveeltä
terveelle
terveettä
terveeseen
tervettä
terveenä
terve
OIKEIN teräs teräksen teräkseksi
teräksessä
teräksestä
teräksellä
teräkseltä
teräkselle
teräksettä
teräkseen
terästä
teräksenä
teräs
OIKEIN tie tien tieksi
tiessä
tiestä
tiellä
tieltä
tielle
tiettä
tiehen
tietä
tienä
tie
OIKEIN tiede tieteen tieteeksi
tieteessä
tieteestä
tieteellä
tieteeltä
tieteelle
tieteettä
tieteeseen
tiedettä
tieteenä
sade
OIKEIN tieto tiedon tiedoksi
tiedossa
tiedosta
tiedolla
tiedolta
tiedolle
tiedotta
tietoon
tietoa
tietona
pato
OIKEIN tiili tiilen tiileksi
tiilessä
tiilestä
tiilellä
tiileltä
tiilelle
tiilettä
tiileen
tiiltä
tiilenä
tiili
OIKEIN tikas tikkaan tikkaaksi
tikkaassa
tikkaasta
tikkaalla
tikkaalta
tikkaalle
tikkaatta
tikkaaseen
tikkasta
tikkaana
maineikas
OIKEIN tilanne tilanteen tilanteeksi
tilanteessa
tilanteesta
tilanteella
tilanteelta
tilanteelle
tilanteetta
tilanteeseen
tilannetta
tilanteena
enne
OIKEIN toimi toimen toimeksi
toimessa
toimesta
toimella
toimelta
toimelle
toimetta
toimeen
toimea
toimena
seimi
OIKEIN toiminta toiminnan toiminnaksi
toiminnassa
toiminnasta
toiminnalla
toiminnalta
toiminnalle
toiminnatta
toimintaan
toimintaa
toimintana
vihanta
OIKEIN toppaus toppauksen toppaukseksi
toppauksessa
toppauksesta
toppauksella
toppaukselta
toppaukselle
toppauksetta
toppaukseen
toppauksesta
toppauksena
toppaus
OIKEIN torni tornin torniksi
tornissa
tornista
tornilla
tornilta
tornille
tornitta
torniin
tornia
tornina
torni
OIKEIN tosi toden todeksi
todessa
todesta
todella
todelta
todelle
todetta
toteen
totta
totena
tosi
OIKEIN toveri toverin toveriksi
toverissa
toverista
toverilla
toverilta
toverille
toveritta
toveriin
toveria
toverina
toveri
OIKEIN tuli tulen tuleksi
tulessa
tulesta
tulella
tulelta
tulelle
tuletta
tuleen
tulta
tulena
tuuli
OIKEIN tulos tuloksen tulokseksi
tuloksessa
tuloksesta
tuloksella
tulokselta
tulokselle
tuloksetta
tulokseen
tuloksesta
tuloksena
uros
OIKEIN tulppaani tulppaanin tulppaaniksi
tulppaanissa
tulppaanista
tulppaanilla
tulppaanilta
tulppaanille
tulppaanitta
tulppaaniin
tulppaania
tulppaanina
tulppaani
OIKEIN tunneli tunnelin tunneliksi
tunnelissa
tunnelista
tunnelilla
tunnelilta
tunnelille
tunnelitta
tunneliin
tunnelia
tunnelina
tunneli
OIKEIN tunti tunnin tunniksi
tunnissa
tunnista
tunnilla
tunnilta
tunnille
tunnitta
tuntiin
tuntia
tuntina
tunti
OIKEIN tuore tuoreen tuoreeksi
tuoreessa
tuoreesta
tuoreella
tuoreelta
tuoreelle
tuoreetta
tuoreeseen
tuoretta
tuoreena
utare
OIKEIN tuote tuotteen tuotteeksi
tuotteessa
tuotteesta
tuotteella
tuotteelta
tuotteelle
tuotteetta
tuoteehen
tuotetta
tuotteena
tiedote
OIKEIN turismi turismin turismiksi
turismissa
turismista
turismilla
turismilta
turismille
turismitta
turismiin
turismia
turismina
turismi
OIKEIN turve turpeen turpeeksi
turpeessa
turpeesta
turpeella
turpeelta
turpeelle
turpeetta
turpeeseen
turvetta
turpeena
tarve
OIKEIN tuuli tuulen tuuleksi
tuulessa
tuulesta
tuulella
tuulelta
tuulelle
tuuletta
tuuleen
tuulta
tuulena
tuuli
OIKEIN tuuri tuurin tuuriksi
tuurissa
tuurista
tuurilla
tuurilta
tuurille
tuuritta
tuuriin
tuuria
tuurina
kuuri
OIKEIN tyyppi tyypin tyypiksi
tyypissä
tyypistä
tyypillä
tyypiltä
tyypille
tyypittä
tyyppiin
tyyppiä
tyyppinä
tyyppi
OIKEIN tähti tähden tähdeksi
tähdessä
tähdestä
tähdellä
tähdeltä
tähdelle
tähdettä
tähteen
tähteä
tähtenä
tähti
OIKEIN tämä tämän tämäksi
tämässä
tämästä
tämällä
tämältä
tämälle
tämättä
tämään
tämää
tämänä
asema
OIKEIN uni unen uneksi
unessa
unesta
unella
unelta
unelle
unetta
uneen
unta
unena
uni
OIKEIN urut urkujen urkuiksi
urkuissa
urkuista
urkuilla
urkuilta
urkuille
urkuitta
urkuihin
urutta
urkuina
urut
OIKEIN usko uskon uskoksi
uskossa
uskosta
uskolla
uskolta
uskolle
uskotta
uskoon
uskoa
uskona
usko
OIKEIN utare utareen utareeksi
utareessa
utareesta
utareella
utareelta
utareelle
utareetta
utareeseen
utaretta
utareena
utare
OIKEIN uuni uunin uuniksi
uunissa
uunista
uunilla
uunilta
uunille
uunitta
uuniin
uunia
uunina
uuni
OIKEIN vaaka vaa'an vaa'aksi
vaa'assa
vaa'asta
vaa'alla
vaa'alta
vaa'alle
vaa'atta
vaakaan
vaakaa
vaakana
raaka
OIKEIN vaate vaatteen vaatteeksi
vaatteessa
vaatteesta
vaatteella
vaatteelta
vaatteelle
vaatteetta
vaateeseen
vaatetta
vaateena
nyte
OIKEIN vahti vahdin vahdiksi
vahdissa
vahdista
vahdilla
vahdilta
vahdille
vahditta
vahtiin
vahtia
vahtina
vahti
OIKEIN valas valaan valaaksi
valaassa
valaasta
valaalla
valaalta
valaalle
valaatta
valaaseen
valasta
valaana
valas
OIKEIN valotiheys valotiheyden valotiheydeksi
valotiheydessä
valotiheydestä
valotiheydellä
valotiheydeltä
valotiheydelle
valotiheydettä
valotiheyteen
valotiheyttä
valotiheytenä
yhteys
OIKEIN vanhempi vanhemman vanhemmaksi
vanhemmassa
vanhemmasta
vanhemmalla
vanhemmalta
vanhemmalle
vanhemmatta
vanhempiin
vanhempaa
vanhempana
suurempi
OIKEIN vanki vangin vangiksi
vangissa
vangista
vangilla
vangilta
vangille
vangitta
vankiin
vankia
vankina
vanki
OIKEIN vapaus vapauden vapaudeksi
vapaudessa
vapaudesta
vapaudella
vapaudelta
vapaudelle
vapaudetta
vapauteen
vapautta
vapautena
vapaus
OIKEIN varat varojen varoiksi
varoissa
varoista
varoilla
varoilta
varoille
varoitta
varoihin
varoita
varoina
varat
OIKEIN vaunu vaunun vaunuksi
vaunussa
vaunusta
vaunulla
vaunulta
vaunulle
vaunutta
vaunuuhun
vaunuta
vaununa
gnu
OIKEIN vehje vehkeen vehkeeksi
vehkeessä
vehkeestä
vehkeellä
vehkeeltä
vehkeelle
vehkeettä
vehkeeseen
vehjettä
vehkeenä
lahje
OIKEIN veitsi veitsen veitseksi
veitsessä
veitsestä
veitsellä
veitseltä
veitselle
veitsettä
veitseen
veitseä
veitsenä
veitsi
OIKEIN verhoilu verhoilun verhoiluksi
verhoilussa
verhoilusta
verhoilulla
verhoilulta
verhoilulle
verhoilutta
verhoiluun
verhoilua
verhoiluna
arvelu
OIKEIN vesi veden vedeksi
vedessä
vedestä
vedellä
vedeltä
vedelle
vedettä
veteen
vettä
vetenä
vesi
OIKEIN vierus vieruksen vierukseksi
vieruksessa
vieruksesta
vieruksella
vierukselta
vierukselle
vieruksetta
vierukseen
vierusta
vieruksena
vierus
OIKEIN viikko viikon viikoksi
viikossa
viikosta
viikolla
viikolta
viikolle
viikotta
viikkoon
viikkoa
viikkona
joukko
OIKEIN viipale viipaleen viipaleeksi
viipaleessa
viipaleesta
viipaleella
viipaleelta
viipaleelle
viipaleetta
viipaleeseen
viipaletta
viipaleena
suikale
OIKEIN viive viipeen viipeeksi
viipeessä
viipeestä
viipeellä
viipeeltä
viipeelle
viipeettä
viipeeseen
viivettä
viiveenä
viive
OIKEIN vire vireen vireeksi
vireessä
vireestä
vireellä
vireeltä
vireelle
vireettä
vireeseen
virettä
vireenä
vire
OIKEIN virtaus virtauksen virtaukseksi
virtauksessa
virtauksesta
virtauksella
virtaukselta
virtaukselle
virtauksetta
virtaukseen
virtausta
virtauksena
vastaus
OIKEIN viski viskin viskiksi
viskissä
viskistä
viskillä
viskiltä
viskille
viskittä
viskiin
viskiä
viskinä
viski
OIKEIN vuosi vuoden vuodeksi
vuodessa
vuodesta
vuodella
vuodelta
vuodelle
vuodetta
vuoteen
vuotta
vuotena
vuosi
OIKEIN vuotias vuotiaan vuotiaaksi
vuotiaassa
vuotiaasta
vuotiaalla
vuotiaalta
vuotiaalle
vuotiaatta
vuotiaseen
vuotiasta
vuotiaana
antelias
OIKEIN väki väen väeksi
väessä
väestä
väellä
väeltä
väelle
väettä
väkeen
väkeä
väkenä
väki
OIKEIN välke välkkeen välkkeeksi
välkkeessä
välkkeestä
välkkeellä
välkkeeltä
välkkeelle
välkkeettä
välkkeeseen
välkettä
välkkeenä
elke
OIKEIN väsymys väsymyksen väsymykseksi
väsymyksessä
väsymyksestä
väsymyksellä
väsymykseltä
väsymykselle
väsymyksettä
väsymykseen
väsymystä
väsymyksenä
väsymys
OIKEIN yhdistetty yhdistetyn yhdistetyksi
yhdistetyssä
yhdistetystä
yhdistetyllä
yhdistetyltä
yhdistetylle
yhdistetyttä
yhdistetyyn
yhdistettyä
yhdistettynä
yhdistetty
OIKEIN yhteys yhteyden yhteydeksi
yhteydessä
yhteydestä
yhteydellä
yhteydeltä
yhteydelle
yhteydettä
yhteyteen
yhteyttä
yhteytenä
yhteys
OIKEIN yhtye yhtyeen yhtyeeksi
yhtyeessä
yhtyeestä
yhtyeellä
yhtyeeltä
yhtyeelle
yhtyeettä
yhtyeeseen
yhtyettä
yhtyeenä
yhtye
OIKEIN yksi yhden yhdeksi
yhdessä
yhdestä
yhdellä
yhdeltä
yhdelle
yhdettä
yhden
yhdeä
yhdenä
numeral
OIKEIN yläpeti yläpedin yläpediksi
yläpedissä
yläpedistä
yläpedillä
yläpediltä
yläpedille
yläpedittä
yläpetiin
yläpetiä
yläpetinä
peti
OIKEIN Äes Äkeen Äkeeksi
Äkeessä
Äkeestä
Äkeellä
Äkeeltä
Äkeelle
Äkeettä
Äkeneen
Äkenestä
Äkenenä
ies
OIKEIN ääni äänen ääneksi
äänessä
äänestä
äänellä
ääneltä
äänelle
äänettä
ääneen
ääntä
äänenä
ääni